Taller de definició i disseny d'interfícies web
Usabilitat Digital. Definició i disseny d'interfícies web

  Adreça i dades legals   Usabilitat Digital , SL.
Leiva, 36, baixos 1a
08014 Barcelona
T 930 111 264
info@usabilitatdigital.com

NIF B65588550
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.
Volum 42632, Foli 165 i Full B-412462 inscripció 1.


 
  Ús i privadesa. Declaració de Confidencialitat   El fet d'accedir a aquesta pàgina implica que has llegit i acceptes, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en la representació de la qual actues, sense cap reserva, que les teves dades personals siguin tractades segons els termes descrits a continuació.

Aquesta pàgina web pot ser visitada sense que l'usuari ens comuniqui la seva identitat. En aquest cas, els servidors que allotgen el nostre web només podran obtenir i conservar la informació relativa al nom del domini del proveïdors (PSI) i/o l'adreça IP que els dóna accés a la xarxa. De la mateixa manera, podran registrar l'adreça d'Internet des de la qual ha partit l'enllaç que la dirigeix a la nostra pàgina web. Aquesta informació podrà ser emprada per a controlar el nombre de visitants, el temps emprat, les pàgines visualitzades i altres estadístiques al voltant dels usuaris de la nostra pàgina. Això ens permetrà comprovar el seu funcionament i, si cal, millorar la seva utilització.